Mengenai Kami/Fungsi Sistem

PENDAULAT AMANAH NEGARA. Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Sistem ini diuruskan oleh Pusat Pengurusan Penjanaan UKM (JANA@UKM), Universiti Kebangsaan Malaysia. Sistem ini membenarkan pengguna membuat tempahan ruang di Universiti Kebangsaan Malaysia

Jika anda mempunyai acara atau memerlukan ruang untuk digunakan dan bercadang menggunakan kemudahan di UKM, anda boleh terus membuat tempahan atau mendaftar terlebih dahulu